General İnformation

Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 Eylül 1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/09/1997 tarihli ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi kurulduktan sonra Fakültemiz buraya devredilmiştir. Rize Üniversitesi’nin ismi, 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu” ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 1998 yılından bu yana 17 yıllık tecrübe ile eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Zihni Derin Yerleşkesi içerisinde devam etmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde birinci öğretim eğitimi yürütülmektedir. Ancak Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine yeni öğrenci alınmamakta, bu bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetleri daha önceki yıllarda kaydolmuş öğrencilerle yürütülmektedir.

Ayrıca, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin asgari öğretim elemanı kadroları tamamlanmış olup bu bölümlere 2016/2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kurulmuş olan Felsefe, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin de önümüzdeki süreçte öğretim elemanı kadrolarının oluşturularak eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalara katılımları için çalışmalar yürütülmektedir.

Misyon
Fen Edebiyat Fakültesinin temel MİSYONU, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açından yetkin, toplumsal değerrlere saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu eğitilmiş iş gücü sağlanırken, aynı zamanda lisansüstü eğitim, akademik kadronun güçlenmesine ve araştırma faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Fakültenin diğer bir misyonu ise araştırma sonuçları ve yeniliklerin uygulamaya aktarılması, diğer bir ifadeyle topluma ve paydaşlara gereksinim duydukları hizmet veya servisleri sağlamaktır. 

Vizyon
Akademik personelin, öğrencilerin, mezunların ve paydaşların beklentilerini karşılayacak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi;

  •  Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
  •  Çağın gereklerine uygun öğrenci yetiştiren;
  •  Araştırma – geliştirme ağırlıklı;
  •  Kendisini sürekli yenileyen;
  •  Kaynak yaratabilen;
  •  Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurabilen saygın bir Fakülte düzeyine ulaşmaktır.