Internal Control

İÇ KONTROL
GÖREV TANIMLARI (AKADEMİK)
 
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ FORMLARI

1- Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları

2- Öğrenci İşleri İş Akış Formları

3- Mali İşler İş Akış Formları