Our Faculty in Numbers

AKADEMİK PERSONEL     İDARİ PERSONEL  
Profesör Dr. 21   Fakülte Sekreteri 1
Doçent Dr. 19   Şef 2
Dr. Öğr. Üyesi 45   Bilgisayar İşletmeni 8
Öğretim Görevlisi 6   Tekniker 2
Araştırma Görevlisi 31   Teknisyen 1
Toplam 122   Sürekli İşçi 8
      Toplam 22