Fakültemizde iki yeni Tübitak 1001 Projesi

01 Ağustos 2018 Çarşamba

Fakültemizde iki yeni Tübitak 1001 Projesi kabul edildi.
Biyoloji bölümümüzden Prof. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU hocamızın “ Bazı karayosunu türlerine ait özütlerin Amerikan Yavru Çürüklüğü (Paenibacillus larvae) hastalığına karşı invivo ve invitro inhibitör etkinliğinin araştırılması” başlıklı projesinde;
Koloni varlığı bakımından dünyanın ilk üç ülkesinden birisi olan Ülkemizde yaygın olarak yapılan önemli bir tarımsal faaliyet olan arıcılık sektöründe, koloni başına bal veriminde (16-17 kg/koloni) dünya ortalamasından (21 kg/koloni) daha geri sıralarda yer almamızın nedenlerinden birisi olan ve kovan sönmesine de neden olan bal arısı hastalıklarından patojen Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ) hastalığının. etkeni bir bakteri olup hastalıkla mücadele de dünyada pek çok bilim insanı tarafından  çalışmalar yapılmıştır. Projede bu bakteriyle mücadele de gıda güvenliği ve koloni sağlığını güvence altına alacak sürdürülebilir yeni tedavi yöntemleri bulmak için bitkisel kaynaklı tedavi uygulamalarına yönelik yerel ve doğal kaynaklı, çevre ve gıda açısından risk oluşturmayacak bitkisel etkenli bir çözüm yolu geliştirmek amaçlanmıştır.
Kimya Bölümümüzden Doç. Dr. Emre MENTEŞE hocamızın “ Bazı Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı projesinde;
Son yıllarda dünya genelinde en önemli sağlık tehditlerinin başında gelen Antibiyotik direnci ve buna bağlı olarak yeni bir antibiyotiğin geliştirilememesinden dolayı yakın gelecekte basit enfeksiyonların bile ölümle sonuçlanacağı, ameliyat ve organ nakillerinin yapılamayacak durumuna gelineceği endişesiyle yeni model ilaçların keşfinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan farklı etki mekanizmalarına sahip farmakofor grupların tek bir molekülde toplanması ve mevcut ilaçlardan yola çıkılarak yeni hibrit moleküllerin sentezi önemli bir çalışma sahası olmuştur. Projede birçok ilacın aktif kısmında yer alan ve pürin bazlarına yapısal benzerliği olan benzimidazol halkası, vitamin B3 ve vitamin B6'nın yapısında bulunan piridin halkası ve doğal bir bileşik olan kumarin halkası içeren hibrit moleküllerinin sentezi planlanıp. Sentezlenen potansiyel biyoaktif bileşiklerin antimikrobiyal özellikleri incelenecek ve dirençli mikroorganizmalara karşı mücadelede yeni bir heterosiklik kütüphanesi oluşturulması amaçlanmıştır.