TAGEM Projesi

16 Ocak 2019 Çarşamba

 

           Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu ülkesel Arı projesi olan ‘’Türkiyede Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması’’adlı TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P3/736 kodlu proje Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Adana, Bornova, Elazığ, Erzurum, Konya, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüleri, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü, Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ahi Evran Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesinin multidisipliner katılımıyla yürütülmektedir. Üç yıllık bir periyotta gerçekleştirilecek olan projenin birinci yılı başarı bir şekilde tamamlanmıştır.

            Ülkemiz 7.709.636 milyon dolayında koloni sayısı ve 107.665 ton bal üretimi ile dünyanın ilk üç ülkesinden biridir. Canlılığın devamı için oldukça önemli olan arılar gerek bal verimi gerekse polinasyonda önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu proje ile arı kolonilerinde kayıplara neden olan, aynı zamanda arıcılık sektörünü büyük oranda etkileyen arı hastalıkları varlığının, infeksiyon oranlarının ve dağılımının araştırılması hedeflenmiştir. Elde edilen bulgular ülkemizdeki bal arısı hastalıkları konusunda bilgi vermesi ve veri oluşturulması bakımından önem taşımaktadır.

             Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’inden Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan ekibi tarafından arı ve larvalarında gözlenen tüm bakteriyel ve mantar hastalık etkenlerinin izolasyonu, geleneksel tanı metoduyla tanımlanması, moleküler tanı materyallerinin oluşturulması ve hastalık etkenlerini kapsayan “Ulusal Suş Bankası Kültür Kolleksiyonu”nu  oluşturulmaktır.