TÜBİTAK-KBAG-1001 PROJE DESTEĞİ

23 Mart 2019 Cumartesi


           Fakültemiz Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülker’in 2018 yılı 2. Dönemde başvurmuş olduğu “Metal-Borat Bileşiklerinin Suyun Yükseltgenmesi Alanında Katalizör Olarak Kullanılmalarının Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK-KBAG-1001 proje önerisinin, TÜBİTAK-Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmesi uygun bulunmuştur.
Araştırma projesinde, metal borat bileşiklerinin suyun yükseltgenmesinde etkili, ekonomik, kararlı ve yüksek katalitik aktiviteye sahip elektrokatalizör olarak kullanılabilirliğinin araştırılması ve aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, proje hedeflerinden diğeri de metal borat yapılarının nihai fotoanotlarda kullanım potansiyelini araştırmaktır. Bu araştırma projesi sonucunda elde edilecek çıktılar ışığında, benzer yapıdaki doğal borat minerallerin bu alanda katalizör olarak kullanılabilirliğinin ortaya konması mümkün olacaktır. Ülkemizin bor mineralleri bakımından büyük rezerve sahip olması, projenin katma değeri açısından önemini ortaya koymaktadır. Proje kapsamında 1 lisans, 1 yüksek lisans ve 1 doktora sonrası araştırmacıya burs imkânı sağlanacaktır. 
               Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.