Dekanın Mesajı

Bölgemizin parlayan yıldızı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin temel bilimler alanındaki gururu olan Fen – Edebiyat Fakültesi 3 Eylül 1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01/09/1997 tarihli ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi kurulduktan sonra Fakültemiz Rize Üniversitesi’ne ve daha 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu” ile adı değiştirilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne aktarılmıştır.
 
Kurulduğu andan itibaren Fen Edebiyat Fakültesi, ülkemize bilim ve teknoloji alanlarında yenilikler kazandırmış ve eğitim-öğretim kalitesini de sürekli olarak geliştirmeye devam etmiştir. Fakültemiz bünyesinde Biyoloji, Matematik, Kimya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Gürcü Dili ve Edebiyatı olmak üzere 7 bölümde eğitim öğretim devam etmektedir. Ayrıca Fizik, Rus Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Felsefe bölümleri ise gelecekte alacağı öğrencilerine daha güzel bir eğitim-öğretim ortamı sunmak adına akademik çalışmalarına devam etmektedir.  Ayrıca Biyoloji, Matematik, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı ve Fizik bölümlerinde RTEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü organizasyonu ile yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olabilmeleri için gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir.
 
Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 17 profesör, 16 doçent, 46 doktor öğretim üyesi akademik kadrolarda istihdam edilmektedir. Ayrıca 5  öğretim görevlisi,  31 araştırma görevlisi  olmak üzere 115 akademik ve 13 idari personeli ile 1138 öğrencisi bulunmaktadır. Deneyimli akademik kadromuz öğrencilerimize kaliteli bir eğitim faaliyeti sunmanın yanı sıra ulusal & uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarını da titizlikle sürdürerek ülkemizin Bilim ve Sanayi alanındaki kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, akademik ve idari personelimiz öğrencilerimizin her türlü sorunu ile yakından ilgilenmekte ve bu kapsamda her türlü desteği sağlamaktadır.
 
Fakültemizde; uluslararası düzeyde çağdaş eğitim-öğretim metotları uygulanarak sağlam temelli bir eğitim-öğretim verilmesinin yanı sıra, öğrencilerimize proje temelli çalışmayı sağlayacak aynı zamanda eleştirel düşünme ve bağımsız araştırma yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. Dil ve Tarih alanlarındaki bölümlerimizde ise geçmişimizi bilerek geleceğimize yön verilmesi ve bölgemizin coğrafik konumu ile yeni dünyanın ihtiyaçlarına göre planlanmış dil eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, milli birlik ve beraberliğe inanmış, özgüveni yüksek ve geleceğe umutla bakan gençlerin yetiştirilmesi önceliklerimiz arasındadır. 
 
Prof. Dr. Serdar MAKBUL
Dekan