Önceki Dekanlarımız

Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU
(Kurucu Dekan)
Görev Tarihi: 22/10/1997 - 25/09/2007
Prof. Dr. Serdar KARABÖCEK
Görev Tarihi: 25/09/2007 - 08/10/2010
Prof. Dr. Oktay TORUL
Görev Tarihi: 08/10/2010 - 08/02/2018