Kimya Genel Bilgiler

KURULUŞ ve GELİŞME

1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 7 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretime halen devam etmektedir. Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Kimya Lisans programının amacı, öğrencilerini Kimya alanında hem sanayi alanında hem de akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ile birlikte bölümümüzde Yüksek Lisans Programı ve örgün öğretim yanında ikinci öğretime de başlanmıştır.

Kimya Bölüm Kurulu
  Prof. Dr. Oktay TORUL Bölüm Başkanı ve Analitik Kimya ABD Başkanı
  Doç. Dr. Asu USTA Bölüm Başkanı Yardımcısı
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa EMİRİK Bölüm Başkanı Yardımcısı
  Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ Organik Kimya ABD Başkanı
  Prof. Dr. Kerim SERBEST Anorganik Kimya ABD Başkanı
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa EMİRİK Fizikokimya ABD Başkanı
  Yrd. Doç. Dr. Barbaros DİNÇER Biyokimya ABD Başkanı