Sayılarla Fakültemiz

AKADEMİK PERSONEL     İDARİ PERSONEL  
Profesör Dr. 17   Fakülte Sekreteri 1
Doçent Dr. 16   Şef 2
Dr. Öğr. Üyesi 49   Bilgisayar İşletmeni 8
Öğretim Görevlisi 6   Tekniker 2
Araştırma Görevlisi 29   Teknisyen 1
Toplam 117   Sürekli İşçi 8
      Toplam 22