Sayılarla Fakültemiz

AKADEMİK PERSONEL     İDARİ PERSONEL  
Profesör Dr. 19   Fakülte Sekreteri 1
Doçent Dr. 18   Şef 2
Dr. Öğr. Üyesi 44   Bilgisayar İşletmeni 8
Öğretim Görevlisi 6   Tekniker 2
Araştırma Görevlisi 34   Teknisyen 1
Toplam 121   Sürekli İşçi 8
      Toplam 22