2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı

23 Şubat 2021 Salı

2020 - 2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Tek Ders Sınavı (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç)”  26 Şubat 2021  Cuma günü ilgili akademik birimlerin belirlediği yöntemlerle  yapılacaktır. Mezuniyetine tek dersi kalan ve tek ders sınavına girebilme koşulunu taşıyan öğrenciler, dersin hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın tek ders sınavına girerler.

- Tek ders sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu / bütünleme sınavına girme şartını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.
 
Yarıyıl sonu / bütünleme sınavına girme şartı;
-Tek dersi kalan öğrencilerin ilgili derse bu dönem /daha önceki dönemlerde  kayıt olması ve D(Devamsızlık) dışında DC,DD,FD,FF notlarından başarısız olması.
-Harfli başarı notu DC olan derslerde yarıyıl dönem not ortalamasına dikkat edilmelidir.  Eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00’nin altında ise dersten “başarısızdır” ve bu durumda tek dersi kalmışsa ilgili dersten tek ders sınavına girmek zorundadır.                        
 
Öğrencilerin hangi dersten tek ders sınavına gireceklerini transkriptlerdenÖğrenci Bilgi Sistemi Öğrenci Bilgileri/Tüm ders müfredatı ekranından kontrol ederek belirleyebilirler.  Sonradan mağduriyet yaşanmaması açısından ilgili akademik birim öğrenci işlerinden sınav tarihinden/saatinden önce bilgi alınması önemlidir.
 
- Öğrencilerin tek ders sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Sınavda alınan not, o dersin harfli başarı notu yerine geçer. 
 
Tek ders sınavına girecek öğrenciler ilgili dilekçeyi fenedebiyat@erdogan.edu.tr posta adresine mail atacaklardır.