2020 / 2021 Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları

20 Şubat 2021 Cumartesi

Üniversitemiz Senatosunun 22.02.2021 tarih ve 156 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca Fakültemiz Bölümlerinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında ders ve uygulamalar dijital imkanlar ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacaktır.
 
2020 / 2021 Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları