2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Öğretim Uygulama Esasları

03 Nisan 2023 Pazartesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere; YÖK Başkanlığının 31.03.2023 tarihli ve 23957 sayılı yazısı uyarınca Bahar Dönemi eğitim-öğretim süreci ve sınavları ile ilgili 31.03.2023 tarih ve 190 sayılı Senatoda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi eğitim-öğretimin uzaktan öğretim yoluyla yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren HİBRİT (uzaktan,  yüz yüze, uzaktan ve yüz yüze) eğitim şeklinde devam edilecek olup yüz yüze eğitimde devam şartı aranmayacaktır.
2. Yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilen ve uygulama eğitimi içeren programlarımızda yüz yüze eğitime devam edilecektir.
3. Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim alan öğrencilerin bu eğitimlerine aynı şekilde devam edeceklerdir.
 
SINAVLAR
1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans, lisans ve lisansüstü programların ara ve mazeret sınavları   ile Hukuk Fakültesi yıllık derslerinin mazeret sınavları akademik takvimlerde belirtilen tarihlerde eş zamanlı sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, sözlü yöntemlerinden biri kullanılarak yapılacaktır.
2. Yüz yüze eğitim yapılan programlardaki derslerin sınavları yüz yüze yapılacaktır ancak bu programlarda yüz yüze eğitim yapılmayan derslerde ise eş zamanlı sınav, sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, sözlü yöntemlerinden biri kullanılarak yapılacaktır.
3. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl sonu, bütünleme, tek ders, ek sınavlar, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların nasıl yapılacağı Bahar yarıyılı sonunda belirlenecektir.  
 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretimi Hakkında Senato Kararı için tıklayınız.
Akademik takvimlere ulaşmak için tıklayınız.