2022-2023 Bahar Yarıyılı Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuru Duyurusu

02 Şubat 2023 Perşembe

Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda eğitime 2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, hâlen lisans programlarının mezuniyet aşamasındaki öğrencilerle başlanacaktır. Ara sınıflardaki öğrencilerimiz için 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlanılması ile ilgili planlamalar devam etmekte olup gerekli duyurular daha sonraki tarihlerde yapılacaktır.
 2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi alacak öğrencilerin aşağıdaki hususları ve başvuru formunda yer alan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.

1-Öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programının Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı cetvelinde (öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeyi) yer alması gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Eğitimi bu esaslarda yer alan branşlar için uygulanacaktır
2-Bahar döneminde başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi, lisans programlarının mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için uygulanacaktır.
3-Bahar döneminde başlatılacak pedagojik formasyon eğitimi, 2023 – 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda tamamlanacaktır.
4-Bahar döneminde -3- üç ders açılacak olup derslerin nasıl yürütüleceği daha sonradan duyurulacaktır. Öğretmenlik Uygulaması da dahil diğer dersler 2023 – 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacaktır.
5-Öğretmenlik Uygulaması dersi, Rize’de ve MEB bünyesindeki okullarda gerçekleştirilecektir. Kayıtlı olunan lisans programının öğretmenlik alanında (Okul Uygulamaları Dersi İçin) Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmen olması gerekmektedir.
 
Başvuru formu için tıklayınız.
Elden yapılamayan başvurular için Başvuru Formu fenedebiyat@erdogan.edu.tr adresine posta atılacaktır.
Son başvuru tarihi: 8 Şubat 2023 Saat: 17.30
(Başvurular kayıtlı olunan Fakültelere ve Yüksekokullara şahsen, e-posta veya posta/kargo yolu ile yapılabilecektir.
Birimlerin web ve e-posta adreslerine ulaşmak için 
tıklayınız. )
 YÖK yazı için tıklayınız.
 YÖK yazı için tıklayınız.
Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi alınabilecek programlar için tıklayınız.