Akademisyenlerimiz Yeni Bir Otsu Endemik Bitki Türü Keşfetti

16 Ocak 2024 Salı

Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Makbul, Dr. Öğr. Üyesi Seher Güven, araştırma görevlileri ve çok sayıda lisansüstü öğrencisinin dahil olduğu çalışma grubu tarafından dünyada sadece Kars Çıldır Gölü etrafında yayılış gösteren yeni bir otsu endemik bitki türü keşfedildi.

"Vincetoxicum anatolicum" adı verilen bu yeni bitki türü uluslararası hakemli bir dergide yayımlanarak bilim dünyasına yeni endemik bir tür olarak tanıtıldı. Ülkemizin farklı yörelerinde ''zilasur, dağ biberi, gavur biberi" olarak bilinen Vincetoxicum cinsine mensup bu yeni türe, yayılış gösterdiği Anadolu topraklarına atıf yaparak "anatolicum" ismi verildi. Bu türün mensup olduğu bitki grubu üzerinde yapılan araştırmalar bu bitkilerin anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel, anti-fungal ve anti-kanserojen gibi etkileri bulunduğunu ortaya çıkardı. Yeni tür olarak tanımlanan bu bitkinin tıbbi bitki olma potansiyelinin yüksek olduğu düşünülmekte ve bu konuda araştırmalar devam etmektedir. 

Fakültemiz Biyoloji Bölümü Botanik Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar ile ülkemizin bitki biyoçeşitliliğine önemli katkılar sağlanırken, tıbbi açıdan değerli olduğu bilinen bitki taksonları üzerinde yapılacak biyokimyasal araştırmalara da yeni doğal bitki kaynakları temin edilmektedir.

Yapmış oldukları çalışma ve gerçekleştirdikleri bilimsel buluş dolayısıyla öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.