Azami Öğrenim Süresini Doldurup 1. ve 2. Ek Sınav Haklarını Kullanacak Öğrencilere İlişkin Duyuru

18 Ağustos 2023 Cuma

2021-2022 (Hiç alınmayan derslerden) ve 2022-2023 Öğretim Yılları Sonunda Azami Öğrenim Süresini Doldurup 1. ve 2. Ek sınav Hakkını Kullanacak Öğrencilere İlişkin Duyuru
 
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesi (c) fıkrasına göre 2021-2022 ve 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONUNDA ÖN LİSANS-LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN azami süreleri tamamlanmakta olduğundan, ilgili öğrencilerimize hatırlatma amacı ile azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak olan ek sınav tarihleri ve kanun metni aşağıda verilmiştir. 
 
EK SINAV TARİHLERİ
1.Ek Sınavlara başvuru tarihleri 20 - 23 Ağustos 2023
1.Ek Sınav Tarihleri  31 Ağustos-03 Eylül 2023
2.Ek Sınavlara başvuru tarihleri 04 - 05 Eylül 2023
2.Ek Sınavlar Tarihleri  06 - 12 Eylül 2023

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran  öğrenciler;  2021-2022 Eğitim-öğretim yılı sonunda devamsızlıktan ve başarısız oldukları derslerden ek sınav haklarını kullandıklarından dolayı yukarıda belirtilen tarihlerde hiç almadıkları derslerden ek sınav haklarını kullanacaklardır.
 
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencileri uygulamalarını tamamlamak için ek süre kullanacaklardır.

2021-2022 (hiç alınmayan dersler için)  ve 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı sonunda Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci, ders ve sınav durumları listesine ulaşmak için tıklayınız.
 
Listede öğrencilerin hangi derslerden sınava girme hakkı bulunduğu, hangi derslerden uygulama yapılacağı belirtilmiştir. Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan/derslerinde herhangi bir hata bulunan/eksik-fazla dersi bulunan  öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine veya daire başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
YÖK Başkanlığının 15.08.2023 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-54229  sayılı yazısı gereğince uygulama/sınavlara    giren    öğrencilerin    uygulamaya/sınava    girdiği    ders    başına öğrenci  katkı  payını/öğrenim  ücreti alınacaktır.  İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Ek Sınavlar hakkında açıklama
*Öğrencilere devam koşulunu yerine getirmedikleri, hiç alınmayan  ve  başarısız oldukları (A.D.,D, DC, DD, FD, FD) tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar birinci ek sınav ve ikinci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, Birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara katılabileceklerdir.
*Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders  sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı Kullanmak İstemediğine Dair Dilekçe )  olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir.   Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için tıklayınız.
 
Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.