Fakültemizden 3 program TYÇ logosu kullanmaya hak kazandı

25 Ocak 2024 Perşembe

Fakültemiz Biyoloji, Gürcü Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri yurt içi ve yurt dışında eğitim ve istihdam alanında yüksek nitelik ve kaliteyi ifade eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu; diploma ekleri, mezun belgesi ve transkriptlerde kullanabilecektir.

TYÇ logolu diplomalar ne tür imtiyazlar elde edecek?
"Diploma, sertifika veya belgenin üzerinde “Temel Yeterlilikler Çerçevesi” (TYÇ) logosunun bulunması, o programın kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğini gösterir. TYÇ logosuna sahip diploma ve belgelerin hem yurtiçi hem de yurtdışında eğitim kurumları ve işverenler tarafından talep edilen ve kabul gören yeterliliklere dönüşecektir.
AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacaktır.