Mazeret Sınavları Hakkında

17 Kasım 2021 Çarşamba

Sevgili Öğrenciler,
 
  • Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.
  • Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. 
  • Covid-19 pozitif ve/veya temaslı (riskli) öğrencilerimiz yüz yüze yapılan ara sınavlara (Vize) giremezler.  Durumlarını belgelemek şartıyla, mazeret sınavlarına gireceklerdir.