Öğrenci Konseyi Seçimleri Duyurusu

31 Ekim 2022 Pazartesi

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine göre iki yılda bir belirlenmektedir. Öğrenci Konseyi seçim dönemi 28 Ekim 2022 Cuma günü başlayacaktır.
 
2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi için tıklayınız.

Fakültemiz Dekanlığına Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte 01 - 03 Kasım 2022 tarihleri arasında şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun eklerinde istenilen Öğrenci Belgesi, Transkript, Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge ise kayıtlı olunan akademik birimlerden,  Adli Sicil Kaydı ve Siyasi Parti Üyeliği Bulunmadığına Dair Belge E-devlet üzerinden alınabilmektedir.

Program Öğrenci Temsilcisi, Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki her bir program öğrencilerince, 15 Kasım 2022 Salı günü seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus iki yıl için seçilir. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Program Öğrenci Temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla iki yıl için seçilecektir. Sadece bir program bulunan fakülte/meslek yüksekokulunda var olan program öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.
2022 Öğrenci Konseyi Başkanlığını, Üniversitemizin fakülte/yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre Ardeşen Turizm Fakültesi Öğrenci Temsilcisi iki yıl için üstlenecektir.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcileri ile Program Temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, 29 Kasım 2022 Salı günü seçime katılanların salt çoğunluğuyla belirlenir.
Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.