Patent Başarısı

15 Mart 2023 Çarşamba

Fakültemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Barış Güner’in de dahil olduğu araştırma grubu tarafından yapılan ‘Vasküler ve üriner sistemlerde oluşan kalsifiye yapıların kriyoterapi ile fragmente edilmesi için çok katmanlı gaz taşıyıcı sistem’ başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumundan patent almıştır. 
Ortaya koymuş oldukları bilimsel buluş ve geliştirmiş oldukları yöntem dolayısıyla öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.