Üniversitemizin İlk Ticarileşen Patenti Ulusal Basında.

25 Mart 2022 Cuma

Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Faiz’ inde içinde bulunduğu araştırma ekibi tarafından geliştirilen ve üniversitemizin ilk ticari patenti olan buluş ulusal basında büyük ilgi gördü.

Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Faiz ile lisansüstü öğrencisi Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar'ın buluşçu olduğu "Oluşan vücut izlerinin 4'-hidroksiantosiyanin bileşiği ile boyanarak görünür hale getirilmesi" başlıklı İtalya Tescilli uluslararası buluşun ticarileşmesi için imzalar atıldı. Söz konusu buluş Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde “Ninhidrin'in gözenekli yüzeylerde vücut izi tayininde kullanılması ve gözeneksiz yüzeylerde uygulanan süper glu yöntemi ile oluşan vücut izlerinin ant ile boyanarak görünür hale getirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Ortaya konan ve ticarileşmesi için imzaların atıldığı bu ürün, kriminal olayların aydınlatılmasında ve parmak izlerinin belirlenmesinde kullanılacaktır.