Birim Kalite Komisyonu

 
FAKÜLTE BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Unvanı Adı Soyadı Bölüm
Prof. Dr.  Murat TOMAKİN (Başkan) Fen Edebiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Birim Temsilcisi) Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Özlem FAİZ (Üniversite KaliteTemsilcisi) Kimya
Doç. Dr. Nesrin KARAALİ Kimya
Doç.Dr. Abdullah BAY Tarih
Doç.Dr. Mustafa Cemil BİŞGİN Matematik
Dr.Öğr.Üyesi Yeşim AKTÜRK DİZMAN Biyoloji
Dr.Öğr.Üyesi Erkan KIRIŞ Fizik
Doç. Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK Gürcü Dili ve Edebiyatı
Arş. Gör.Dr. Gonca KARACA İngiliz Dili ve Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi  Gül YILMAZ ÇAL Türk Dili ve Edebiyatı
Fak.Sekrt. Yavuz Sultan CERRAH