Çift Anadal Programı

ÇAP NEDİR?

Çift Anadal Programı (ÇAP) kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı veren bir programdır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

ÇAP programları ve başvuru tarihleri her akademik yılın başlangıcından 1 (bir) ay önce ilgili bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalaması en az C (3,00) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır.

ÇAP ile ilgili hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemizin "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği" ile belirlenir.

 

ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU YAPILABİLECEK BÖLÜMLER HANGİLERİDİR?

 
Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler Öğrencisi Olunan
Bölümler
Biyoloji Su Ürünleri Mühendisliği
Kimya
Fizik Matematik
Kimya
Kimya Fizik
Matematik Fizik
Tarih Türk Dili ve Edebiyatı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslarası İlişkiler
Türk Dili ve Edebiyatı Tarih
Türkçe Öğretmenliği

Eğitim Planı İçin İlgili Bölüme Tıklayınız