Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

13 Ekim 2021 Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Başvuru tarihleri ve sınav bilgileri aşağıda belirtilmiş olup sınavlara dair bilgiler kayıtlı olunan akademik birimlerin web sayfalarından/öğrenci işlerinden öğrenilecektir.
 
Son Başvuru tarihi : 31 Ocak 2022
Başvuru şekli       : Başvurular şahsen başvuru yoluyla veya posta / e-posta ile yapılabilir. Posta/E-posta ile yapılacak başvurular için (https://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx) adresinden akademik birimlerin web sayfalarından iletişim bilgilerine ulaşılabilir. Ek sınav başvuru formu için tıklayınız.
 
Sınav hakkı bulunan öğrenci listesi ve dersleri güncellenip daha sonra ilan edilecektir.
 
Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.
Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için tıklayınız.
 
EK SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
* Ek sınavlarla ilgili YÖK yazılarına göre güncelleme yapılmaktadır. Duyurularımızı web sayfamızdan sık sık takip etmeniz önemlidir.
*Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
 
Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.