Yandal

YANDAL NEDİR?

Yandal Programı kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan bir programdır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Yandal programları ve başvuru tarihleri her akademik yılın başlangıcından 1 (bir) ay önce ilgili bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalaması 4 üzerinden 2.50 (100 tam puan üzerinden en az 65) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan itibaren yandal programına başlayabilirler.  Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.  Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır. Yandal için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır.

Yandalile ilgili hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemizin "Çift Anadal ve Yandal Programları Yönertgesi" ile belirlenir.

 

YANDAL BAŞVURUSU YAPILABİLECEK BÖLÜMLER HANGİLERİDİR?

Yandal Yapılabilecek Bölümler Öğrencisi Olunan
Bölümler
Biyoloji Su Ürünleri Mühendisliği
Kimya
Fizik Kimya
Biyoloji
Matematik
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kimya Biyoloji
Matematik Fizik
İnşaat Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Tarih Gürcü Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslarası İlişkiler
Gürcü Dili ve Edebiyatı Tarih
Uluslarası İlişkiler
Turizm İşletmeciliği

Eğitim Planı İçin İlgili Bölüme Tıklayınız